EST
Edge2
MAKSUKONSULTATSIOONID

MAKSUPLANEERIMINE

Tehingute planeerimisel tasub mitu käiku ette mõelda ning vaadata, millised on kavandatava tehingu maksutagajärjed päeva lõpuks. Kogemused näitavad, et tehingute maksuaspekti arvestamata jätmine toob lubamatult sageli hiljem kaasa liigse maksukohustuse, mida oleks tehingu hoolika kavandamise  korral võinud ära hoida.

Tihtipeale sõltub kogu äriidee tasuvus üksnes sellest, kas ja millisel hetkel ning millise osapoole jaoks maksukohustus tekib.

Lahendame ka küsimused, mis on seotud rahvusvaheliste tehingutega.

MAKSUPROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Kui on selge, et maksude arvestamisel on välja kujunenud soovitust erinev olukord, siis aitame luua selguse võimalikes edasistes käitumisstenaariumites.

Samuti oleme abiks suhtlemisel maksuhalduriga ning maksuvaidluste lahendamisel.

MAKSURISKIDE AUDIT

Kui Sulle tundub, et olukord Sinu ettevõttes vajab võimaliku maksuriski tuvastamist, kaardistamist ja lahenduste leidmist, siis on abi maksuriskide auditist. Vaatame üle võimalikud riskide allikad ning selgitame Sulle, mis ühe või teise käitumisstenaariumi korral juhtuda võib. Et saaksid teha enda jaoks parima otsuse.